LOẠN GIANG HỒ hỗ trợ 2 LOẠI thẻ nạp:
1. VIETTEL (cao nhất 500.000 VND)
2. GATE (cao nhất 5.000.000 VND)

- Tỷ giá quy đổi: 5.900 Xu = 300 KNB + 300 VIP

- Bảng chi tiết tỉ lệ quy đổi được mô tả cụ thể như sau:

TỶ GIÁ QUY ĐỔI TỪ VNĐ -> XU 

Loại Thẻ Mệnh Giá (VNĐ) XU

Viettel

(xử lý 10 - 15 phút)

10.000 5.900
20.000 11.800
30.000 17.700
50.000 29.500
100.000 59.000
200.000 118.000
300.000 177.000
500.000 295.000
 

GATE 

(xử lý 3 giây)

10.000 7.500
20.000 15.000
50.000 37.500
100.000 75.000
200.000 150.000
500.000 375.000
1.000.000 750.000
2.000.000 1.500.000
5.000.000 3.750.000

 

TỶ GIÁ QUY ĐỔI TỪ XU -> KNB & VIP

XU KNB + VIP
5.900 300 KNB + 300 VIP

 

Các huynh có thể liên hệ Fanpage Loạn Giang Hồ để được hỗ trợ nếu có phát sinh lỗi.