Hôm nay muội sẽ hướng dẫn cách cày KNB trong game để các huynh tỷ tha hồ chi tiêu thoải mái nha :3

- Phúc Lợi Ngày: Với mỗi 10 phút online, các huynh tỷ sẽ được nhận một lượng KNB và Điểm Bằng Hữu.

- Quà Đăng Nhập: đăng nhập đến ngày thứ 8 nhận 1500 KNB
- Điểm Danh:
Tham gia điểm danh mỗi ngày được nhận một lượng 200 KNB vào các ngày nhất định
Đặc biệt khi điểm danh đủ các mốc 5 10 15 20 25 ngày còn được nhận thêm tổng 800 KNB.

- Sự Kiện:
- Quà Thưởng Cấp: đạt từ lv10 trở lên sẽ được nhận quà thưởng cấp, mỗi mốc thưởng gồm có KNB và các phần thưởng khác
- Quỹ Trưởng Thành: hoàn lại lên đến 7000 KNB theo level
- Quà Nạp Đầu: Nhận ngay 999 KNB cùng nhiều mảnh tướng và nguyên liệu giá trị khi nạp thẻ mệnh giá bất kì

- Hồng Bao 7 Ngày: nhận hoàn lại một tỉ lệ số lượng KNB đã chi tiêu mỗi ngày
- Hệ Thống Nhiệm Vụ
* Nhiệm vụ Chính tuyến: tham gia vượt ải tại chế độ Thường và Tinh Anh, mỗi chương tích lũy đủ 12 sao sẽ được nhận phần quà có KNB
* Thực hiện Nhiệm vụ:+ Nhiệm vụ Chính: nhiệm vụ Tăng cấp, nhiệm vụ vượt ải đều có tặng thưởng KNB
+ Nhiệm vụ Thành tựu cũng tặng thưởng KNB khi hoàn thành